Christian Friedrich Henning

Z Encyklopedie knihy

Verze z 3. 12. 2019, 12:45, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Christian Friedrich Henning (zemř. 1765) tiskař v Berlíně, jehož zásluhou od roku 1749 fungovala soukromá tiskárna (Privatdruckerei) pruského krále Friedricha II. Velikého (1712-1786). Nazývala se Tiskárna „Au donjon du château“. Ve vlastní berlínské dílně, kterou provozoval od 1737 až do konce života, Henning tiskl mimo jiné náboženskou literaturu pro tamní evangelickou obec i tajné nekatolíky v Českých zemích, např. Nikolas Ludwig von Zinzendorf Krátké obsažení některých evangelických řečí (Berlin 1743), bratrské Confessio aneb Počet z víry (Berlin 1748), Jan Amos Komenský Srdečné napomenutí k navrácení se na první opuštěnou lásku jednoty bratrské (Berlin 1748). Ze všech berlínských tiskařů 18. století stál Čechům pravděpodobně nejblíže, neboť jim v letech 1743-1788 spolu se svými nástupci vydal na 15 titulů. Roku 1755 se do Henningovy rodiny přiženil Georg Jakob Decker st. O dva roky později (1757) byl Henning v Berlíně jmenován dvorským tiskařem.


Lit.: DROYSEN, H.: Friedrich der Grosse Druckerei im Berliner Schlosse. Hohenzollern-Jahrbuch 8, 1904, s. 83-91; POTTHAST, A.: Geschichte der Buchdruckerkunst in Berlin. Berlin 1926.

Lex.: PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 104.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.