Christian Ludwig Kunst

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:42, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „ “)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Christian Ludwig Kunst (zemř. 1783) tiskař činný v Berlíně 1734-1783. Minimálně během 50. let 18. století vydával pro tamní evangelickou obec i tajné nekatolíky v Českých zemích jazykově českou náboženskou literaturu, a to Nový zákon (Berlin 1752), Jan Teolfil Elsner Kancionál, to jest Kniha žalmů a písní duchovních (Berlin 1753) a Lewis Bayly Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé (Berlin 1754). Jeho syn Johann Michael Kunst vydal také tři publikace, totiž přetisk Baylyho Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé (Berlin 1782), Johann Kaspar Lavater Upřímné rozsuzování sebe samého (Berlin 1783) a Konfesí helvetská aneb Vyznání a sprosté vysvětlení pravověrné víry (Berlin 1784).


Lit.: POTTHAST, A.: Geschichte der Buchdruckerkunst in Berlin. Berlin 1926.

Lex.: PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 147.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.