Christoph Friedrich Nicolai

Z Encyklopedie knihy

Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811) spisovatel, knihkupec a nakladatel významné rodinné firmy v Berlíně. Vyučil se ve Frankfurtu/M. a do firmy, kterou roku 1713 založil otec Christoph Gottlieb Nicolai (zemř. 1752), nastoupil v roce jeho úmrtí. Několik let nato ve spolupráci s Gottholdem Ephraimem Lessingem a Mosesem Mendelssohnem založil dvanáctisvazkovou Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste (Leipzig 1757-1765) a čtyřiadvacetisvazkové Briefe die neueste Literatur betreffend (Berlin 1761-1767). Pro popularizaci soudobé německé beletrie i odborné literatury vydával nesmírně důležitou sbírku Allgemeine deutsche Bibliothek (Berlin 1765-1806), na jejímž pořádání se u 268 svazků vystřídalo více než 150 spolupracovníků. Část edičního prostoru věnoval také protijezuitsky zaměřené literatuře a pojednáním o templářích a rosenkruciánech, např. Johann Gottlieb Gerhard Buhle Bemerkungen über den Ursprung und die Geschichte der Rosenkreuzer und Freimaurer (Berlin 1806). Těžiště nakladatelské politiky spočívalo v široce koncipovaných osvětových aktivitách a v popularizaci klasicistní a romantické literatury. Z vlastní Nicolaiho tvorby měla větší význam pouze trojsvazková proticírkevní satira Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker (Berlin 1773-1776).


Lit.: EISENHARDT, U.: Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496-1806). Karlsruhe 1970; POTTHAST, A.: Geschichte der Buchdruckerkunst in Berlin. Berlin 1926; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975.

Lex.: PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 187.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.