Chronogram (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Chronogram se v rukopisech i tiscích používal jako datační prostředek, který využíval číselnou platnost některých znaků abecedy pro římské číslice. V rukopisném materiálu se vyskytuje častěji až v novověku. V takových případech může jít i o opisy tisků, kde byl použit, nebo jeho užití bylo tisky inspirováno.