Chrudim

Z Encyklopedie knihy

Chrudim město v Čechách, jehož nejstarší tiskárnu založil roku 1810 Josef Jan Košina (též Kosina, Koschina, 1780-1848). Do Chrudimi se s manželkou Monikou Košinovou (ovdovělou Dekrtovou, zemř. 1832) a vyženěnou dílnou Ignáce Václava Dekrta přestěhoval z Pardubic. Jako sazeče zaměstnával bratra Martina Košinu (zemř. 1846). V novém působišti pracoval zřejmě až do konce života (1841 údajně zřídil při tiskárně také litografickou dílnu), avšak dnešní povědomost o jeho chrudimské produkci dosahuje jen k roku 1842. V letech 1848-1849 tiskárnu spravovala Košinova druhá manželka Františka. Po několikaleté nečinnosti dílna přešla 1852-1855 do majetku Jana Hostivíta Pospíšila, který tak úspěšně expandoval z Hradce Králové. Počínaje 1857 se dílna stala majetkem Pospíšilova třetího syna Stanislava, který ke konci života firmu prodal. Knihtisk v Chrudimi byl od počátků sice zaměřen na výrobu nenáročné a levné literatury (knížky lidového čtení a kramářské písně), ale přesto se rozvíjel slibněji nežli v Pardubicích.


Lit.: JEDLIČKA, J.: Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila. Hradec Králové 1970; PETRTYL, J.: Obchodní dosah kramářských tisků chrudimských tiskáren v 19. století. Československá etnografie 6, 1958, s. 396-416; PETRTYL, J.: Rozbor produkce kramářských tisků v chrudimské tiskárně v 19. století. Československá etnografie 7, 1959, s. 157-176.

Lex.: CHYBA 349. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.