Cirkulář

Z Encyklopedie knihy

Cirkulář (z lat. circus = kruh, circulare = okružní, angl. circular, fr. circulaire, něm. Zirkular) druh administrativních tisků kolující v podobě vyhlášky, nařízení či úředního listu po různých stupních státní a církevní správy. Všeobecnou platnost měly kupříkladu pravidelné Zirkulare an sämtliche Wirtschaftsämter der Staats-Güter im Königreiche Böheim (Praha 1791-1801). Krajů se týkaly vyhlášky typu Kreisschreiben des Kauržimer Kreisamtes für das Jahr … (Praha 1817-1832). Cirkuláře tiskli dvorští či krajští tiskaři. Jednotlivé kusy byly pak z ochranných důvodů často pořádány do konvolutů. S ohledem na obsahovou návaznost se vevazovaly také do liturgik a exemplářů právnické literatury.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.