Cisterciácká reforma chorálu

Z Encyklopedie knihy

Cisterciácký řád byl založen roku 1098 v Citaeux (Cistercium) ve střední Francii jako výsledek reformních snah uvnitř benediktinského řádu. Reforma se týkala také liturgického zpěvu. Vzorem pro cisterciáky se stala chorální tradice severofrancouzského centra Méty, v této době již písemně fixovaná, nicméně soubor zpěvů podrobili kritice a zjednodušení. Distancovali se od nových forem gregoriánského chorálu, jakými byly tropy a sekvence, od rozsáhlých melismat, zpěvů s větším melodickým rozsahem apod. Zásady liturgického i paraliturgického zpěvu prosazované cisterciáky inspirovaly ve 13. století také dominikány.

Notace používaná v cisterciáckých klášterech vyšla ze středofrancouzské tradice (burgundských neum). Stejně jako métské neumy začala ve 12. / 13. století používat notové linky a podléhala gotizaci. Na našem území ji můžeme identifikovat např. jako hlavní notaci Sedleckého antifonáře (NK XIII A 6) ze 13. století.

Lit.: SZENDREI, J.: Beobachtungen an der Notation des Zisterzienser-Antiphonars Cod. 1799** in der Österreichischen Nationalbibliothek, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 27, Fasc. 1/4 (1985), s. 273–290.

Autor hesla: Dagmar.stefancova