Citát

Z Encyklopedie knihy

Citát (z lat. citatum = uvedené místo, angl. quotation, fr. citation, něm. Zitat) doslovné znění cizího výroku či textu. Středověký svod citátů se obvykle nazýval testimonium (lat. svědectví) a sloužil kazatelské praxi a jiným literárním potřebám. Odkazy na prameny citátů užitých v kontextu jiného díla byly od konce 60. let 15. století většinou umísťovány na okraj zrcadla v podobě marginálií (např. „Herolt Discip. 120“), o několik desetiletí později jako samostatná addenda a od 17. století pak běžně formou textu pod čarou. V 16. století se citát z antických klasiků nebo bible stal více či méně významným textovým prvkem titulní strany, kde vyplňoval prostor mezi názvem díla a impresem. Citát tvořil paralelu k názvu a týkal se i obsahu, např. Zacharias Theobald doprovodil titulní stranu publikace Hussitenkrieg (Nürnberg 1621) úryvkem „Psalm. 46. vers. 8. Venite, & videte opera Dei“. Jako integrální součást názvu si citát oblíbila zvláště kazatelská literatura 18. století, např. Kosmas Ludwig Oliva fructifera in Domo Dei Psal. 51 sive D. Thomas de Aquino V. ecclesiae doctor angelicus sub allegoria olivae fructiferae … propositus (Praha 1710). Z uvedených příkladů vyplývá, že citát otištěný na titulní straně nelze zaměňovat za devízu, kryptonym ani za reklamní verše.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.