Dílna Mistrů Martyrologia z Gerony

Z Encyklopedie knihy

Nejvýznamnější pražská iluminátorská dílna počátku 15. století, v níž pracovaly tři výrazné malířské osobnosti obdobného projevu, Mistr Antverpské bible, Mistr Martyrologia a Mistr Mandevillova cestopisu, nejspíše příslušnici jedné malířské rodiny. Název dílny je odvozen od rukopisu Martyrologia z Gerony (Girona, Museu Diocesà, sign. M.D. Núm. 273), na jehož mimořádně bohaté výzdobě se jmenovaní mistři podíleli. Vycházeli ze starší české malířské tradice (Mistr Viatiku, emauzské nástěnné malby, Mistr Třeboňského oltáře, iluminátoři Václava IV.), kterou obohatili o podněty ze soudobé tzv. franko-vlámské malby, tj. tvorby iluminátorů pocházejících z Flander, kteří pracovali v pařížských ateliérech.

Autor hesla: Milada.studnickova