Daniel Mikołaj Chodowiecki

Z Encyklopedie knihy

Chodowieckého ilustrace Langova almanachu (Frankfurt/M. 1796?). Lang, Karl: Almanach und Taschenbuch für haeusliche u. gesellschaftl. Freuden 1797 (Frankfurt/M., Huilhaumann 1796?). Mědirytový frontispis nazvaný Přátelské uvítání. Antikvariát Meissner (Praha).

Daniel Mikołaj Chodowiecki (později Daniel Nikolaus CH., též D CH, 1726-1801) kreslíř, malíř a rytec narozený v Gdaňsku a usazený od počátku 40. let v Berlíně, kde také zemřel. Zpočátku pěstoval výhradně volný lept a mezotintu. Knižnímu mědirytu se soustavně věnoval až od konce 60. let. Přestože byl samouk, patří k nejvýznamnějším německým ilustrátorům 18. století, který nepodlehl francouzským vzorům.

K jeho prvotinám patří mědirytové ilustrace a viněty v knize Moritze Augusta Thümmela Willhelmine, ein prosaisch-komisches Gedicht (Leipzig 1769). Již zde se Chodowieckého obrazy vyznačují moralizující tendencí, prostým a jasným výrazem a jemným stylem, který pak provázel jeho tvorbu až k posthumně otištěným ilustracím Fabeln und Erzählungen Christiana Fürchtegotta Gellerta (Berlin 1803). Realismus Chodowieckého našel velké uplatnění v miniaturách populárních almanachů či kalendářů. K nejpozoruhodnějším ilustracím tohoto typu patří cyklus pro Lessingovo dílo Mina von Barnhelm, které časopisecky otiskl Berliner genealogischer Kalender (Berlin 1770).

Nezanedbatelnou část díla tvoří také vědecká ilustrace, např. Johann Bernhard Basedow Das Basedowische Elementarwerk, ein Vorrath der besten Erkentnisse zum Lernen (Leipzig-Berlin-Dessau 1774) či Johann Kaspar Lavater Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe (Leipzig 1775-1778). Chodowiecki se věnoval též tvorbě knižního dekoru, zejména vinětám pro titulní strany německých beletristických děl druhé poloviny 18. století, např. Johann Wolfgang Goethe Erwin und Elmire (Berlin 1776), Hermann und Dorothea (Berlin 1798), Die Leiden des jungen Werthers (Leipzig 1787) atd. Obvykle užíval monogram DCH (táž písmena jsou známa mimo jiné z dřevořezových vlysů pražské Jeřábkovy dílny a propojené rodiny Kirchnerů a Rosenmüllerů). Rytiny Chodowieckého byly často kopírovány.


Lit.: BAUER, J. H.: Daniel Nikolaus Chodowiecki. Das druckgraphische Werk, Danzig 1726-1801 Berlin. Die Sammlung Wilhelm Burggraf zu Dohna-Schlobitten. Ein Bildband mit 2340 Abbildungen in Ergänzung zum Werkverzeichnis von Wilhelm Engelmann. Hannover 1982; ENGELMANN, W.: Daniel Chodowiecki’s sämmtliche Kupferstiche. Leipzig 1857 (repr. Berlin 1926); JANDA, A. (ed.): Darstellungen und Dichtungen von Dan. Chodowiecki, 1726-1801. Sammlung Alfred Wolf, Stuttgart (1888-1954). Düsseldorf 1991; LAMMEL, G. (ed.): Daniel Chodowiecki. Berlin ca 1987; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; POTTHAST, A.: Geschichte der Buchdruckerkunst in Berlin. Berlin 1926; RÜMANN, A.: Die illustrierten deutschen Bücher des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1927.

Lex.: NAGLER 3. 48-53 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 2. 1020 = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).; THIEME-BECKER 6. 519-521. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.