Dedikace (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Věnování první knihy Kosmovy kroniky mělnickému proboštu Šebířovi (červeně psaný text v levém sloupci). Čechy (benediktinský klášter Břevnov, Opatovice či Podlažice), 1204–1227. – Codex gigas – Stockholm, Kungliga biblioteket, A 148, fol. 294r

Dedikace je v rukopisné knize podobně jako v knize tištěné věnování textu nějaké osobě.

Autor hesla: Jindrich.marek