Delineavit

Z Encyklopedie knihy

Verze z 26. 10. 2016, 16:23, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Delineavit (lat. nakreslil, zkráceně del.) označení autora kresebné předlohy jakožto doplněk signatury, umístěné běžně na levém spodním okraji grafického díla. Tutéž činnost označovaly i jinojazyčné výrazy „des.“, „desi.“ či „desiné par“ (fr.), „drawn by“ (angl.) nebo „gezeichnet von“ (něm.). Někdy byl podíl kreslíře na vzniku grafiky zesílen slovním spojením „delineavit et communicavit“ (nakreslil a přenesením na tiskovou formu zprostředkoval k rytí). Termíny composuit, figuravit a invenit mají význam odlišný.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.