Dietrich Gerlach

Z Encyklopedie knihy

Dietrich Gerlach (též Gerlatz, Gerlatzenus, Kerlacén Tytrich, zemř. 1575) norimberský tiskař a nakladatel pocházející z okolí Mnichova. Roku 1565 se oženil s Katharinou st., vdovou po Johannu vom Berg, a získal tak tiskárnu, kterou mezi léty 1566-1575 vedl. Na činnosti se zpočátku podílel i starý společník firmy Ulrich Neuber, např. při reedici ilustrované Postily české Johanna Spangenberga (Nürnberg 1566). Roku 1569 však Gerlach donutil Neubera k odchodu.

Po manželově smrti dvojnásobná vdova Katharina Gerlachová st. (Gerlach, Gerlachin, zemř. 1591) pracovala od 1575 jak samostatně, tak ještě pro dědice z prvního manželství. Druhé vydání kancionálu Michaela Weißeho Kirchengeseng, darinnen die Hauptartickel des christlichen Glaubens kurtz gefasset und außgeleget sind (Nürnberg 1580) má symptomatické impresum „gedruckt zu Nürnberg bey Katharina Gerlachin und Johanns vom Berg Erben“. V letech 1579-1585 vedla filiálku v Altdorfu, která byla zároveň vůbec první knihtiskárnou ve městě. Obě dílny rozvíjely po svých předchůdcích tradici nototisků, např. Orlando de Lasso Fasciculi aliquot sacrarum cantionum (Nürnberg 1589). Je pravděpodobné, že typografií těchto hudebních publikací byl ovlivněn Jiří Černý z Černého Mostu. V letech 1594-1617 vedl tiskárnu samostatně Paul Kauffmann (1568-1632), vnuk Kathariny a Johanna vom Berg.


Lex.: BENZING (Buchdrucker) 2 (Gerlachová), 361 (Gerlach) a 363 (Kauffmann); Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 358; EITNER 4. 207. = EITNER, R.: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-11. Graz 1959-1960.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.