Direktář

Z Encyklopedie knihy

Direktář (z lat. dirigere = řídit, též direktorium nebo ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae) druh administrativních tisků s liturgickými pravidly kolujícími po různých stupních církevní správy. Mimo jiné šlo o úpravy církevního kalendáře, a to s ohledem na obecně závazné svátky (čili calendarium universale) i svátky slavené v jednotlivých diecézích či řeholních institucích odlišně (calendarium particulare). Byl zde též sjednocován způsob konání církevních hodinek a mší, např. Directorium seu Ordo recitandi horas canonicas et missas celebrandi juxta ritum breviarii et missalis Romani (Olomouc 1749). Direktář dával každoročně tisknout diecézní biskup, provinciál, anebo opat, např. Novae Agendae Olomucensis directorium chori. Jussu & auctoritate … Caroli, … episcopi Olomucensis, … de Lichtenstein comitis (Brno 1695). Výrobce pak v impresech ke svému jménu připojoval titul „biskupský“ či „arcibiskupský“ tiskař.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.