Disputace

Z Encyklopedie knihy

Disputace (z lat. disputatio = vypočítat, rozvážit, angl. disputation, fr. discussion, něm. Disputation nebo Streitgespräch) veřejná ústní rozprava na akademické či církevní půdě vedoucí k řešení sporů a k obhajobě autorových postojů, nejčastěji v rovině teologické, filozofické i právní. Tento středověký žánr ožil zvláště za reformace, např. sborník rozprav Johanna Ecka, Martina Luthera a Andrease Bodensteina von Carlstadt Disputatio excellentium (Erfurt 1519) nebo dvě disputace Jana Husa v pozdější redakci Johanna Agricoly Disputatio …, quam absoluit dum ageret Constantiae, priusque in carcerem coniiceretur. Condemnatio utriusque, speciei in eucharistia a concilio Constantiensi (Wittenberg 1537). Zatímco v zahraničních polemických tiscích byla učená rozprava poměrně častým námětem alespoň titulního dřevořezu, u nás vyobrazení disputujících použila snad jen Tiskárna severinsko-kosořská, a to krátce po sobě hned třikrát v Lutherově Kázání na Desatero přikázání Boží (Praha 1520), v Listu ke všem stavuom Jana Přemyšlenského ze Žlunic (Praha? 1521) a vzápětí v Chelčického traktátu Siet viery (Praha? 1521).


Lex.: MOCNÁ-PETERKA 224-231 (Hádání).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.