Divizor

Z Encyklopedie knihy

Verze z 16. 12. 2019, 13:51, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Divizor (též divisorium, lat. divisor = rozdělovatel, stč. ukazatel) vodorovně posuvná součást tenaklu přidržující listy sazečovy předlohy u aktuálně čteného řádku. Nejstarší vyobrazení přichází v Hussově francouzské verzi Danse macabre (Lyon 1499).Lit.: WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.