Dobrovice

Z Encyklopedie knihy

Dobrovice město v Čechách poblíž Mladé Boleslavi, v němž na zámku mezi léty 1610-1616 provozoval soukromou Tiskárnu (Privatdruckerei) Henyk z Valdštejna. Po majitelově kriminální aféře, vyšetřované roku 1617, dílna obnovena nebyla. Část této Tiskárny valdštejnské získal nejpozději 1628 v Drážďanech usazený exulant Kryštof Megander (1630 přešlo zařízení na Samuela Martinia z Dražova). Další vybavení skončilo v jezuitské koleji v Nise (1631 ho odkoupil Jiří Plachý st.-Ferus pro začínající pražskou Tiskárnu jezuitskou).


Lit.: CHYBA, K.: Dobrovická tiskárna. Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1958. Praha 1959, s. 54-97; VONKA, R. J.: Dobrovické tisky. Ročenka československých knihtiskařů 11, 1928, s. 30-56.

Lex.: CHYBA 344. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.