Dominantová kompozice

Z Encyklopedie knihy

Jedno ze dvou základních schémat výzdoby desek, spojené zpravidla s náročnějšími knižními vazbami. Na rozdíl od rámové kompozice, kde vnitřní pole nejčastěji vyplňuje kolkový desén či otisk rozměrnější plotny, zůstává u tohoto schématu z větší části volné, aby vynikla do jeho středu posazená ornamentální či figurální dominanta. Dominantová kompozice začala být hojněji užívána od přelomu 15. a 16. století a pracovala s kontrastem mezi barevně mořenou usní, popř. světlým pergamenem, a nově zaváděnou zlacenou výzdobou. Oválné, kruhové, kosodélníkovité, čtyřúhelníkovité či různě vykrajované dominanty vznikaly otiskem plotny či sestavou více kolků. Nad dominantou bylo často vyraženo iniciálové supralibros majitele, pod ní datace vzniku vazby. Jako dominanta mohl být do středu desek položen nápis či titul a hojně také heraldické supralibros. Tvar nárožních výplní vnitřních polí často korespondoval s tvarem dominanty. Vnitřní pole ohraničila bordura, tvořená jednoduchou či násobnou linkou, různě širokým ornamentálním rámem či členitější soustavou ornamentálních pásů.

Lit.: ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 381–382; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 43, 48–50, 75–78. 

Autor hesla: Kamil.boldan