Drobné tisky

Z Encyklopedie knihy

Drobné tisky (angl. small prints, fr. petits imprimés, něm. kleine Drucke) pomocné označení žánrově i obsahově různorodé kategorie dokumentů tištěných na jednolistu, či na jednom archu složeném do složky o dvou až čtyřech listech. Právě v tomto případě měla výroba drobných tisků především ekonomické výhody. Do tiskové formy se totiž vyřazovala nejprve lícová a pak rubová sazba obvykle 4 čtyřlistových dílek najednou. Otisk pak vznikl jediným zátahem lisu. Každá čtvrtina rozřezaného a složeného archu sice budí zdání kvartového formátu, ale ve skutečnosti jde o 1/4 šestnácterky.

Poněvadž konzumenti těchto tisků patřili převážně k nejširším lidovým vrstvám, podstatným rysem byla cenová dostupnost zaručovaná nízkými výrobními investicemi. Z hlediska formy vydání tyto znaky vykazují především anonymní kramářské tisky (včetně kramářské písně) a pověrečné tisky, některé knížky lidového čtení, epištoly, evangelia a modlitby, dále neknižní jednolistová devoční a volná grafika, hrací karty a ostatní tiskoviny, které splňují formální a koneckonců i cenová kritéria této produkce. Pro většinu drobných tisků je sice charakteristický vyšší náklad, ale nebyly-li v minulosti uspořádány do konvolutů či speciálních sbírek, jejich dochování i možnosti novodobého skladování bývají zpravidla problematické. Odlišná skupina drobných tisků vznikala nákladnější typografií a směřovala k náročnějšímu publiku. Do této skupiny patří mimo jiné akcidenční tiskoviny, bibeloty a miniaturní knížky.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.