Drolerie - rukopisná kniha

Z Encyklopedie knihy

Drolerie na dolním okraji vstupní strany latinské bible s textem prologu Frater Ambrosius. Praha, Mistr Šellenberské bible, dat. 1443. Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1181, fol. 1r
Drolerie v Žaltáři Elišky Rejčky, ca 1323. Rajhrad, Knihovna benediktinského opatství, R 355, fol. 8v

(z fr. drôlerie = podivnost, směšnost, zábavnost, odvozeno od drôle (= dareba, podivné, směšné, žertovné), dříve souv. se středohornoněmeckým droll, trol (= skřítek, malý démon); něm. Drolerie, angl. drollery /drolerie / grotesque; it. drôlerie)

V oblasti knižní malby figurální kompozice žertovného, často satirického či bizarního charakteru, někdy se sexuálním podtextem, od 2. poloviny 13. století v bordurách, příp. iniciálách rukopisů zejm. francouzské, anglické a nizozemské provenience, v něm. hovořících oblastech po r. 1300. Kromě lidských postav zobrazují drolerie fantastické bytosti, skřety, monstra (kombinace zvířecích a lidských forem), divé lidi a zvířata, která často napodobují lidské činnosti (obrácený svět). Drolerie mohou být moralizujícími exemply či pouhou dekorací.

Literatura: Rosy Schilling, Drolerie, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. IV (1955), Sp. 567–588; in: RDK Labor, URL: <http://www.rdklabor.de/w/?oldid=89042> [11.10.2017].   

MAETERLINCK,L.: Le genre satirique dans la peinture flamande, Brüssel 1907; BALTRUŠAITIS, J.: Le Moyen âge fantastique : antiquites et exotismes dans l'art gothique, Paris  1955 (čes. Fantastický středověk, Praha 2008); RANDALL, L. M. C.: Images in the Margins of Gothic Manuscripts. Berkeley and Los Angeles 1966; CAMILLE, M.: Image on the Edge: The Margins of Medieval Art, Cambridge 1992.   

Autor hesla: Milada.studnickova