Dvanácterka

Z Encyklopedie knihy

Dvanácterka (lat. duodecimus = dvanáctý, angl. duodecimo nebo twelves, fr. in-douze, něm. Duodez) kapesní formát zavedený koncem 50. let 16. století Christophem Plantinem (odtud též označení „plantinský formát“). Jeho přednost spočívá v tom, že i při zmenšení písmového stupně (borgis) si tisková forma může zachovat standardní rozměr. Arch mohl nést jednu, anebo dvě signatury. Sazba byla do formy ekonomicky vyřazena ve třech pásech po čtyřech stranách nad sebou. Potištěný arch se podél těchto pásů rozřízl, přeložil čtyřikrát a střední pás byl vložen mezi část horní a spodní. Tak vznikla složka o dvanácti potištěných listech, odtud označení 12°. Tento typ skládání lze tak lehce zaměnit s kvartem. Výška plantinské složky však kvartu neodpovídá, neboť se pohybuje pod 150 mm.Lit.: KLEMZ, W.: Papier. Herstellung und Formate. Hannover 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.