Dvorská a státní tiskárna – Vídeň

Z Encyklopedie knihy

Dvorská a státní tiskárna – Vídeň institucionální tiskárna založená roku 1804 prvním císařem rakouským Františkem I. (jako císařem římským II.) s cílem pokrývat především výrobu administrativních tisků související s agendou státu. V roce 1849 u příležitosti konání sněmu byla filiálka Tiskárny zřízena přechodně v Kroměříži.

Prvním správcem a od roku 1815 definitivním ředitelem „K. k. Hof- und Staatsbuchdruckerei“ se stal Josef Vinzenz Degen von Elsenau. Velkého rozmachu dosáhla instituce pod vedením Aloise Auera von Welsbach (1813-1869). Auer, původním školením sazeč, stanul v čele Tiskárny 1841. Byl známým teoretikem písmolijectví. Napsal mimo jiné Geschichte und Beschreibung der K. k. Hof- und Staatsdruckerei (Wien 1851). Publikací Die Entdeckung des Naturselbstdruckes (Wien 1853) rozmnožil dosavadní technologie tisku z výšky o takzvaný přírodninový tisk.


Lit.: BARTÁK, J.-KRAUS, Vl.: Typografové 1468-1939. Praha 1996; FRITZ, G.: Geschichte der Wiener Schriftgießereien seit der Einführung der Buchdruckerkunst im Jahre 1482 bis zur Gegenwart. Wien 1924; MAYER, A.: Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482-1882. Bd. 1-2. Wien 1883-1887; NOHA, J.-TUČNÝ, P.: Sto let Státní tiskárny. Výstava růstu a budování prvního státního grafického závodu na cestě k socialismu (1848-1948). Praha 1948; STAMPRECHT, Fr.: 175 Jahre Österreichische Staatsdruckerei. Entwicklung und Geschichte der Österreichischen Staatsdruckerei. Wien 1979.

Lex.: CHYBA 281. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.