Egutér

Z Encyklopedie knihy

Egutér (fr. égoutter = kapat) odvodňovací sítový válec otáčející se v papírenském stroji nad pásem mokrého papíru. Mírným tlakem vytlačuje vodu a urovnává vrchní stranu. Technické parametry válce ovlivňují charakter papíru: hladký a jemný válec (velin) vytváří papír velinový, působením žebrovaného válce (veržé) vzniká papír veržé. Průsvitkový egutér, opatřený na povrchu drátěným obrazcem, vytváří strojní filigrán.

Egutérový válec byl patentován v Londýně roku 1826. Za jeho vynálezce se považuje Angličan John Marshall (1788-1875). První žebrovaný egutér sestrojili bratři John a Christopher Phippsové (1825), velinový egutér zkonstruoval James Palmer (1828).


Lit.: CLAPPERTON, R. H.: The paper-making maschine. Its invention, evolution and development. Oxford 1967; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; RENKER, A.: Das Buch vom Papier. Leipzig 1950.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.