Elzevirský formát

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:42, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Elzevirský formát (lat. vicesimus quartus = čtyřiadvacátý, angl. vicesimo-quarto, fr. in-vingt-quatre, něm. Vierundzwanzigerformat) kapesní formát zavedený roku 1625 rodinou nizozemských Elzevierů. Jeho přednost spočívá v tom, že i při razantním zmenšení písmového stupně (brevier čili petit) si tisková forma zachovala standardní rozměr. Kombinací obou parametrů vznikla složka o dvaceti čtyřech potištěných listech, odtud označení 24°. Sazba byla do tiskové formy ekonomicky vyřazena ve třech pásech po osmi stranách nad sebou. Signatury nebyly jako u archů ostatních knižních formátů společné. Buď se volily pro levou a pravou polovinu formy zvlášť (A8 B8), anebo pro každý z pásů (A8 B8 C8). Poněvadž arch potištěný tak velkým množstvím stránek nelze složit najednou, podél těchto pásů se rozřízl, přeložil osmkrát a střední pás byl vložen mezi obě krajní složky. Tento typ skládání lze tak lehce zaměnit s osmerkou. Výška elzevirské složky však oktávu neodpovídá, neboť se pohybuje pod 120 mm.Lit.: KLEMZ, W.: Papier. Herstellung und Formate. Hannover 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.