Email

Z Encyklopedie knihy

Luxusní středověké vazby bývaly zdobeny i emaily (smalty). Emaily byly užívány zejména pro výzdobu rámů a rohových polí (nejčastěji se symboly evangelistů). Hlavními oblastmi výroby emailů bylo dolní Porýní a Limoges ve střední Francii. Častěji se vyskytují na luxusních zlatnicky zdobených vazbách 11., 12. a počátku 13. století. Vznikají nanášením barevných smaltů (křemičité taveniny podobné sklu) na kovové, nejčastěji měděné destičky a jejich následným přitavováním. Do kovové destičky se předtím vyryla kresba a vyhloubila místa, která se zaplnila smaltem v různých barvách.

Lit.: ENGELHART, H.: Lexikon zur Buchmalerei. Bd. 2. Stuttgart 2012, s. 411–413 (autorem hesla o středověké luxusní vazbě F. A. Schmidt-Künsemüller); HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 19; KUBIČKA, R. – ZELINGER, R.: Výkladový slovník : malířství, grafika, restaurátorství. Praha 2004, s. 62-62; MAZAL, O.: Einbandkunde. Die Geschichte des Bucheinbandes. Wiesbaden 1997, s. 45–46; STEENBOCK, F.: Der kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Beginn der Gotik. Berlin 1965.

Autor hesla: Kamil.boldan