Epicedium

Z Encyklopedie knihy

Epicedium (řec. epicedion) žánr latinského humanistického básnictví v podobě soustrastného projevu s oceněním zásluh zemřelého, např. Tomáš Mitis Epicedion nobilis et clariss. viri d. Iohannis Zateczky a Veygrsdorff etc. (Praha 1561) nebo sborníky typu Exequiae … M. Petri Codicilli a Tulechova, qui rector Universitatis Pragensis diem suum obiit 4. Calendas, sepelitur Calendis Novemb. anno Christi 1589 (Praha 1589).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.