Epitaphium

Z Encyklopedie knihy

Epitaphium (řec. epitaphion) oblíbený žánr příležitostného latinského humanistického básnictví užívaný pro řeč nebo spis o zemřelém, např. Jan Campanus Epitaphia diversis hominibus (Praha 1599) nebo Martin Kuthen Epitaphia illustrium aliquot (Praha 1557). Již z těchto dvou ukázek vyplývá, že epitaphium se na rozdíl od epicedií často spojovala do sbírek.


Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.