Epithalamium

Z Encyklopedie knihy

Epithalamium (řec. epithalamion) oblíbený žánr příležitostného latinského humanistického básnictví užívaný při blahopřání k sňatku, např. Petr Codicillus Epithalamium in nuptias … doctoris Thomae Hussinecii Wodniani, … et … virginis Salomenae Trupeliae Lithomiericenae etc. (Praha 1569) nebo Matouš Collinus Carmen de sponsalibus Nicolai a Rubra Aquila, civis Novae Pragae, et Annae, filiae Georgii Cerarii (Praha 1544). Někdy se veršovaná gratulace označuje pojmem nozze (z it. svatba).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.