Epitomé

Z Encyklopedie knihy

Epitomé latinský termín pro výtah z obsáhlejšího vědeckého díla, nebo pro kompilaci, která podává přehled o dosaženém poznání v určitém oboru. Učený jezuita Bohuslav Balbín zamýšlel zpracovat obsáhlé vlastivědné dílo, avšak z nepřeberného materiálu stačil v sedmi dílech publikovat pouze Epitome historica rerum Bohemicarum (Praha 1673-1677). Jezuita Jakub Ticin snesl pramenný materiál k rožmitálské soše Panny Marie v Epitome historiae Rosenthalensis (Praha 1692). Česky se podobná díla označovala jako výpis (respektive vejpis) a výtah (vejtah), např. Jan Florián Hammerschmid Krátký vejtah slávy svato-svatého královského a vejhradního kostela vyšehradského svatých apoštolův Petra a Pavla (Praha 1700). Toto dílko o 22 stranách je jazykově českým protějškem obsáhlé Hammerschmidovy historické topografie Gloria et majestas sacro-sanctae … wissehradensis ecclesiae ss. apostolorum Petri et Pauli (Praha 1700). Kratší verze směřovala k česky čtoucímu publiku a rozumí se, že oba cykly mědirytových portrétů (18 českých panovníků a 12 papežů), které doprovázely latinskou Glorii, v levnějším Vejtahu chyběly.


Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 96.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.