Erasmus Hornick

Z Encyklopedie knihy

Erasmus Hornick (též EH, zemř. 1583) nizozemský mědirytec a návrhář zlatických výrobků usazený v Norimberku, kde 1559 získal měšťanské právo. Roku 1582 byl přijat na pražském dvoře Rudolfa II. jako zlatník a dekoratér. Ještě předtím však vytvořil cyklus emblémů pro publikaci Juana de Borji Empresas morales (Praha 1581). Některé mědiryty nesou spojitý monogram EH. Kniha vykazuje hned několik prvenství. Jednak jde o nejstarší původní španělskou knihu emblémů a současně první knihu tohoto druhu vydanou v Českých zemích a jednak o velice raný, ne-li vůbec první projev mědirytové ilustrace u nás, užité tiskařem Jiřím Černým z Černého Mostu.Lit.: KONEČNÝ, L.: Kdo byl autorem rytin v knize Juana de Borja Empresas morales? Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 8. Praha 1991, s. 73-76; KONEČNÝ, L.: Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. Praha 2002.

Lex.: NAGLER 7. 131 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 2. 1603, 1605 a 1615; THIEME-BECKER 17. 521. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.