Erhard Etzlaub

Z Encyklopedie knihy

Erhard Etzlaub (1462-1532) norimberský astronom, mechanik, lékař a kartograf, opírající se o průkopnické dílo Nicolase Cusana. Vytvořil několik map Německa, které patří k nejstarším dokladům tiskem šířené kartografie. Kupříkladu dřevořez Das ist der Romweg von Meyeln zu Meylen mit Punckten verzeychnet (Nürnberg ante 1501) vznikl jako pomůcka pro poutníky směřující během svatého roku 1500 do Říma. Zobrazuje Německo se soudobou silniční sítí a typickým hornatým hraničním pásmem na východě. Etzlaub sestavil též německý kalendářový Almanach na rok 1513 (Augsburg 1514?), který byl dříve pokládán za prvotisk. Do češtiny byl přeložen jiný jednolist, a to Almanach … létha [1517] (Nürnberg 1516?). Jeho německá verze, pokud vůbec existovala, doložena není.


Lit.: KRÜGER, H.: Des Nürnberger Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßenkarten von Deutschland. Kallmünz 1958 (zvl. otisk z Jahrbuch für fränkische Landesforschung 18, 1958, s. 1-407); KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955; SEIFERT, Tr. (ed.): Bayerische Staatsbibliothek. Die Karte als Kunstwerk. Dekorative Landkarten aus Mittelalter und Neuzeit. Ausstellung September-November 1979. Unterschneidheim 1979; ZÖGNER, L.: Bibliographie zur Geschichte der deutschen Kartographie. München-New York-London-Paris 1984.

Lex.: THIEME-BECKER 11. 68 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 2. 33. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.