Erhard Oeglin

Z Encyklopedie knihy

Erhard Oeglin (též Ocellus, zemř. 1520) augsburský tiskař činný od 1505 až do konce života. Pocházel z Reutlingen a do Augsburku přišel 1502 společně s Johannem Otmarem. Roku 1505 počal tisknout nejprve s ním, např. Johannes Faber aus Donauwörth Proverbia (Augsburg 1505), a roku 1508 pracoval i s Jörgem (Georgem) Nadlerem (samostatně činným 1508-1524), např. Konrad Reuter Mortilogus (Augsburg 1508).

Oeglin se zaměřoval na rozmnožování humanistické literatury. Patrně v jeho dílně vzniklo několik verzí německého překladu bohemika Wie Hieronymus von Prag ain Anhänger Johannis Huss durch das Concilium zu Costentz für ain Ketzer verurtailt und verprent worden ist od Poggia Florentina (Augsburg? 1521?). Jako první augsburský tiskař si opatřil hebrejské písmo. K typograficky i obsahově nejvýznamnějším patří ovšem nototisky, při jejichž výrobě poprvé v Německu užil pohyblivých typů vynalezených krátce předtím Ottavianem Petrucciem. Nejprve vyzkoušel dřevěné značky, např. Horatius-Peter Treibenraiff Harmonie [Odarum libri quatuor] (Augsburg 1507), ale poněvadž jejich otisky byly nekvalitní, nechal si odlít noty kovové, jak lze vidět na čtyřdílné anonymní sbírce Gesangkbüecher mit Tenor, Discant, Bass unnd Alt (Augsburg 1512). Bordury titulních stran pro Oeglina vytvářel Hans Burgkmair st. Oeglinovi dědicové pracovali 1520-1522.


Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 14; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 416; EITNER 7. 226-227. = EITNER, R.: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-11. Graz 1959-1960.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.