Erhard Reeuwich

Z Encyklopedie knihy

Erhard Reeuwich (též Reuwich, Rewich) kreslíř, malíř, dřevořezáč a tiskař pocházející z Utrechtu. Usadil se v Mohuči a 1483-1484 doprovázel tamního děkana Bernharda von Breydenbacha na pouti do Svaté země. Cestu dokumentoval řadou realistických kreseb orientálních krojů, zvířat a vedutami (Venice, Parens, Corevna, Modon, Rhodos, Candia, Iherusalem). Po návratu na konci ledna 1484 si v Mohuči otevřel vlastní tiskárnu. Zbohatl na latinské a německé verzi Breydenbachových vzpomínek Peregrinatio in Terram sanctam (Mainz 1486). Obě znění vysázel v témže roce tiskovým písmem Petera Schöffera st. a do textu zařadil 17 menších obrázků a 7 městských panoramat, které byly řezány dle jeho starších nákresů. Peregrinatio se tak stalo vůbec nejstarším ilustrovaným cestopisem v dějinách tištěné knihy. Reeuwich přitom bývá označován za prvního neanonymního knižního grafika 15. století.

Štočky se 1489-1490 dostaly zápůjčkou do Lyonu k výrobě francouzského překladu. O několik měsíců později byly vráceny, ale skončily u Petera Dracha ml., který pořídil druhé vydání latinské verze (1490). Drach potom štočky poslal před lednem 1498 do Zaragozy k doplnění španělského překladu cestopisu. Po vrácení je znovu otiskl v třetí latinské reedici 1502. Někdy okolo 1505 se štočky pracoval při německém vydání ještě nástupce Peter Drach nejml.


Lit.: BACHMANN, Fr.: Die alten Städtebilder. Ein Verzeichnis der graphischen Ortsansichten von Schedel bis Merian. Leipzig 1939 (repr. Stuttgart 1965); DAVIES, H. W.: Bernhard von Breydenbach and his journay to the Holy Land 1483-1484. A bibliography. London 1911; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 16 (Die Drucker in Speyer, Würzburg, Mainz. 4. Erhard Reuwich, 5. Jakob Meydenbach, 6. Peter Friedberg). Leipzig 1933.

Lex.: GELDNER 1. 42-43 = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.; NAGLER 14. 338-339 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 28. 80 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 4. 36 = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.; WURZBACH (Niederl.) 2. 456. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.