Eucharius Cervicornus

Z Encyklopedie knihy

Eucharius Cervicornus (též Agrippinas, EC, in officina Eucharii, vlastním jménem Hirtzhorn) humanistický tiskař v Kolíně/R. činný mezi léty 1516-1544. Od roku 1520 spolupracoval s tiskařem Herem Fuchsem (též Alopecius nebo Vulpes, činný 1520-1541) a od 1521 s nakladatelem Gottfriedem Hittorpem.

Zásluhou Antona Woensama von Worms akceptovala Cervicornova tiskárna záhy renesanční umělecký názor. Dřevořezy dle Woensamových předloh, nepostrádajících ovšem vliv Dürerův a Holbeinův, jsou přítomny např. v knihách Josephus Flavius Opera (Köln/R. 1524), Rosarium mysticum animae fidelis, kterou napsal Johannes Justus (Köln/R. 1531) aj. Některé ilustrace jsou opatřeny monogramem EC, např. Herodotus Libri novem Musarum nominibus inscripti (Köln/R. 1526). Dle starších kunsthistoriků (Merlo, Nagler) jde o Woensamovy práce s dodatečně interpolovanými iniciálami tiskaře. Od listopadu 1535 vlastnil Cervicornus ještě filiálku v Marburku. Právě pro tento pozdní měsíc nabytí je zřejmé, že zde nemohl být do konce roku 1535 dokončen tisk rozsáhlé anglické Coverdalovy The Bible, jak se někteří badatelé domnívali (pravděpodobnější je Kolín, možná i Londýn). Za jednu z prvních marburských prací se proto pokládá až ilustrované pojednání Johanna Eichmanna Anatomia capitis humani (Marburg 1536). Filiálka byla 1538 uzavřena a o tři léta později prodána Christianu Egenolffovi. Roku 1547 Cervicornus založil vůbec první tiskárnu v Koblenci, v níž vytiskl pouze Missale Trevirense (Koblenz 1547); poté zde byl knihtisk obnoven až roku 1702.

Po Cervicornově smrti se kolínské firmy ujali postupně syn a vnuk. Gottfried Cervicornus st. pracoval asi od 1550 a Gottfried Cervicornus ml. je doložen od 1561. Rodinným signetem byla lilie mezi trny.


Lit.: MERLO, J. J.: Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Düsseldorf 1893-1894; SHEPARD, L. A.: The printers of the Coverdale-Bible 1535. London 1935.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 232, 236 a 323; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 329; NAGLER 2. 1528 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 6. 304. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.