Evangelium sv. Marka

Z Encyklopedie knihy

V pražské kapitulní knihovně se pod signaturou Cim 1 nachází zlomek evangelia sv. Marka z 6. století.

Karel IV., který získal tyto dva závěrečné kvaterny z původního celku v Aquileii, o tom na zlomek připojil vlastnoruční zápis, ve kterém text prohlásil za autograf svatého Marka.

Josef Dobrovský tomuto zlomku věnoval svou vůbec druhou vědeckou práci. Asi proto, že ta vůbec první se věnovala hebrejským zlomkům a jednalo se o kratší příspěvek, považoval ji Dobrovský ve své autobiografii za svou vědeckou prvotinu (vydal ji znovu roku 1953 Bohumil Ryba). Na základě filologického i paleografického rozboru v ní rozhodně odmítá tvrzení o autografu. Okrajově zmiňuje i to, že by takový autograf musel být psán řecky, ne latinsky.

Lit.: DOBROVSKÝ, Josef. Fragmentum Pragense evangelii S. Marci vulgo autographi. Praha 1953; SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1987, s. 265 (vyobrazení folia se zápisem Karla IV.).

Autor hesla: Jindrich.marek