Everwin

Z Encyklopedie knihy

Na dolním okraji folia s dedikační scénou Olomouckého kolektáře je zobrazen písař označený iniciálou „R.“(vlevo), malířův pomocník Everwin (uprostřed) a malíř Hildebert, identifikovaný  jako „H. PICTOR“ (vpravo). Stockholm, Kungliga biblioteket, sign. A 144., fol. 34v

Iluminátor 12. století, pomocník malíře Hildeberta, který se podílel na výzdobě nejvýznamnějších rukopisů skriptoria olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Na dedikační scéně Olomouckého kolektáře z přelomu 30. a 40. let 12. století (Stockholm, Kungliga biblioteket, sign. A 144, fol. 34v) je zobrazen s nápisem „Everwinus“ jako učedník chlapeckého věku, jak přidržuje mistrovi kelímky s barvou. Jeho podobiznu a "kryptoportrét" nalezneme též v prvém svazku rukopisu Augustinova spisu De civitate Dei (O Boží obci), Praha, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, sign. A 21/1, ff. 153r, 1r.

Literatura:

ČERNÝ, P.:  Iluminované rukopisy Zdíkova skripto­ria, in: HRBÁČOVÁ, J. (ed.): Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy, Olo­mouc 2009, s. 88–96.

Autor hesla: Milada.studnickova