FF

Z Encyklopedie knihy

FF monogram 1. tvořený doleva nakloněným písmenem F, jehož dvě vodorovná břevna jsou zrcadlově obrácena i nalevo od dříku. Touto značkou je opatřena horní část dřevořezové bordury, kterou bratrský exponent Jiřík Štyrsa otiskl na titulní stranu Lukášova díla Spis tento otázek trojích (Mladá Boleslav 1523). Totožně zdvojeným, avšak kolmo postaveným monogramem je značena jedna iniciála Výkladu řečí Božích Ondřeje Štefana (Ivančice 1575). Nagler neuvádí.

2. Naglerem evidovaný monogram řezáče knižního dekoru užívaného po polovině 18. století jak ve Vídni, tak na Moravě. Spřežka dvou písmen, jejichž ztotožnění s jednoduchým F je dosud krajně nejisté, se nachází kupříkladu na dřevořezových či mědirytových signetech, vlysech a vinětách bohemikálních publikací: Acta publica oder Sammlung aller Staatsschriften, welche … im Jahr 1756 … an das Licht gekommen sind (Wien-Praha 1756-1758, zde signet tiskaře Trattnera s pěkným interiérem tiskárny a personifikovanou Typografií), Blasio Garofalo De antiquis auri, argenti, stanni (Wien-Praha-Trieste 1757), Artikule sněmovní (Brno 1758, a to i v německé verzi), Geschichte des Polyb mit den Auslegungen und Anmerkungen (Wien-Praha-Trieste 1759), Bernardinus Erber Notitiae illustris Regni Bohemiae scriptorum, geographica et chorographica, collecta (Wien 1760), Dismas Rupp Exercitationes canonico-civiles ad disceptandum propositae in canonia Zabrdovicensi (Brno 1760), Lebensbeschreibung der heiligen Altvätter (Krems/D. 1761), Nicolas Louis de Lacaille Lectiones elementares mathematicae, seu Elementa algebrae (Wien-Praha-Trieste 1762?), Antonius Preisler Commentarius in libros Paralipomenon usque ad Prophetas (Olomouc 1762), Dismas Rupp Theoremata ex utraque civili & canonica jurisprudentia (Brno 1762), Antonius Preisler Institutiones theologicae de poenitentia (Olomouc 1763), Lucius Hornisch Synthemata juridico-canonica ex V. libris Decretalium Gregorii IX. (Brno 1764), Nicolaus Holaus Fulcimen religionis (Olomouc 1765), Mikuláš Adaukt Voigt Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Münzen nach chronologischer Ordnung (Praha 1771-1787), Super adstans Sioneae charitatis vinculum (Praha 1774), Nachricht von Einführung des neuen Robot-Abolitions-Systems im Markgrafthum Mähren (Brno 1778).


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Lex.: NAGLER (Monogr.) 2. 2088. = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.