Faksimilované vydání

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Faksimilované vydání (z lat. fac simile = udělej podobně, angl. facsimile edition, fr. édition en fac-similé, něm. Faksimile-Ausgabe) v textologii jeden ze způsobů dokumentárního vydání textového pramene. Výsledný produkt se nazývá faksimilie. Technická i manuální náročnost provedení (a s tím související vysoká pořizovací cena) řadí tento typ edice k vydáním luxusním.

Literatura

Lit.: HACK, B.: Was ist eine „Faksimile-Ausgabe“? Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 16, 1960, s. 739-741.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.