Falc

Z Encyklopedie knihy

Falc totéž co knihařský lom (angl. fold nebo hinge, fr. pli, něm. Falz) vznikající při skládání potištěného archu do složky.

2. Pruh papíru (angl. guard, fr. charnière, něm. Ansetzfaltz) zpevňující krajní složky knižního bloku a sloužící k nasazení desek.

3. Tenký proužek papíru (bílého plátna) užívaný při tvorbě bloku k připojení listu stojícího mimo kompaktní složku. Funguje tak jako závěs, jehož jedna podélná polovina je všita do hřbetu a druhá nese nalepenou ilustrační přílohu. Pro označení tohoto proužku se užívá též výraz křidélko.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.