Falcování

Z Encyklopedie knihy

Verze z 26. 9. 2016, 12:00, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „[[ARCH|“ textem „[[Arch|“)

Falcování (angl. folding, fr. pliure, něm. Falzen nebo Falzung) totéž co přehýbání potištěného archu jedním či několika lomy. Lom neboli falc vznikal ručně pomocí knihařské kostky a od poloviny 19. století (nejpozději 1851) ve speciálně vyvinutém strojním zařízení. Způsob přehýbání je dán knižním formátem, respektive počtem stran vyřazených do tiskové formy a otištěných na archu. Kupříkladu arch osmerky, potištěný osmi stránkami z líce a osmi z rubu, se skládal natřikrát. První lom vedl v polovině směrem ke kratší straně archu. Pak byl vzniklý dvoulist otočen o 90° a mezi hlavami stránek přeložen podruhé. Tak povstal čtyřlist, který se nakonec mezi nejvyšší a nejnižší stránkou přeložil potřetí, čímž vznikl žádaný osmilist. Některé způsoby přehýbání byly ovšem jednodušší (folio a kvart), jiné naopak obtížnější (elzevirský formát, dvanácterka, šestnácterka). Složený arch vytvořil složku a sešitím složek vznikl knižní blok.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.