Farrago

Z Encyklopedie knihy

Farrago (lat. směs) monografie vzniklá spojením žánrově různorodých příspěvků jednoho autora nebo literární družiny. Výběr je proveden tak, aby celek poskytl relativně úplnou představu o tvůrčí činnosti. Jako typický produkt latinského humanistického básnictví má farrago dvojí podobu. Buď přichází pestrý soubor autorsky monolitních příspěvků směřujících k různým adresátům, např. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Farrago poematum in ordinem digestorum ac editorum per Thomam Mitem Nymburgenum (Praha 1570), anebo jde o soubor autorsky různorodých příspěvků určených jedinému příjemci. Takovou podobu mají např. Prima farrago … Farrago quarta poematum (Praha 1561-1562), jejichž skladby byly věnovány jednašedesáti básníky Janu st. Hodějovskému z Hodějova. Z bibliografického hlediska se u těchto souborů jednotliví autoři pomíjejí a namísto nich je záhlaví tvořeno jménem příjemce. Vedle dedikačních farragin je třeba rozlišovat sbírku a sborník.


Lit.: BUSINSKÁ, H. (ed.): Renesanční poezie. Praha 1975; MARTÍNEK, J.: Ke studiu pozdních humanistických tisků. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 2. Praha 1967, s. 59-70; MARTÍNEK, J.: O povaze a dochování našeho latinského písemnictví z období humanismu. Listy filologické 1, 1960, s. 128-134 a 2, 1960, s. 269-274; MARTÍNEK, J.: O významu a potřebě zpracování příležitostného latinského básnictví z období humanismu. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 5-6. Praha 1970-1971, s. 279-289; MARTÍNEK, J.: Vnitřní členění humanistických spisů. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 7. Praha 1972, s. 23-38.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.