Fazeta

Z Encyklopedie knihy

Fazeta (fr. facette zdrob. k face = tvář, angl. facet, fr. facette, něm. Facette) šikmo zbroušený okraj tiskové formy bránící poškození papíru a zajišťující při tisku z hloubky plynulé najetí válce měditiskařského lisu. Ve vlhkém papíru zanechává víceméně znatelnou stopu, která je charakteristickým rysem všech hlubotiskových technik.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.