Figurální iniciála

Z Encyklopedie knihy

Figurální iniciála H od Monogramisty E. S.
Tělo figurální iniciály A(ngelus) je tvořeno dvěma lidskými postavami. Vložením výjevu se třemi Mariemi u prázdného Kristova hrobu se z písmena stala historizující iniciála.  Antifonář, Opava, Zemský archiv, pobočka Olomouc, CO 6, fol. 295v. Olomouc, ca 1385

Iniciála ikonického charakteru, jejíž tělo je zcela či částečně tvořeno lidskou či zvířecí postavou. Někteří autoři termínem označují pouze iniciálu s lidskou postavou (v protikladu k zoomorfní iniciále). Figurální iniciály mohou někdy odkazovat k textu, v určitých případech je lze považovat za hravé či satiricky kritické obrazové komentáře.

Literatura:JAKOBI, Ch.: Buchmalerei: Ihre Therminologie in der Kunstgeschichte, Berlin 1997, s. 62 - 63; MOHNHAUPT, B.: Initialzündungen. Die Kontamination von Buchstaben und Bildern in der mittelalterlichen Buchmalerei, in: Horstkotte, S.- Leonhard, K. (ed.): Lesen ist wie Sehen. Intermediale Zitate in Bild und Text, Köln - Weimar - Wien 2006, s. 35–49.

Autor hesla: Milada.studnickova