Fileta (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Fileta (něm. Filete od lat. filum = nit) druh knihařského nářadí sloužící k vytlačení krátké linky v usňovém pokryvu vazby slepotiskové (fr. reliure à filets). Po nahřátí a za silného kolébavého pohybu se lukovitě vyklenutá tisková plocha filety musela vtlačit do usně tolikrát, kolikrát to vyžadovala šířka hřbetu nebo délka okrajů knižní desky. Objev filety se přičítá francouzskému knihvazači Pierru Gaillardovi z počátku 17. století. Obdobou filety byly obloučky užívané k vytlačení několika soustředných čtvrtkruhů zároveň (např. v nárožních partiích zrcadla). Řady obloučků vytlačených pod sebou, ale s posunutím tvoří tzv. šupinový vzor.Lit.: HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.