Fleuron

Z Encyklopedie knihy

Fleuron (též fleuronné, z lat. flos = květ, angl. a fr. fleuron, něm. Fleuron) internacionální výraz pro drobné knihvazačské či typografické pásové ornamenty a ozdůbky květinového typu (angl. též floral ornament). Geneticky souvisejí s perokresebnou výplní iniciál středověkých rukopisů. První fleurony odlité do kovu otiskli v knize Ars moriendi (Verona 1478) Italové Giovanni Alvise a Alberto Alvise (činní 1478-1479). Mají tvar zkřížených či zrcadlově komponovaných ratolestí a kvítků a jsou použity jednotlivě ve funkci viněty i jako skladebný element textových rámů. V téže době (od 1478) lze fleurony objevit také na rámech Erharda Ratdolta. Od 16. století nacházíme stylizované květinové ozdůbky (např. pásové rozety, kytice či květinové koše) v podobě takzvaných vinětek všude tam, kam se rozměrnější koncová viněta nevešla. V rokokové, klasicistní a empírové typografii se z ozdůbek často skládaly záhlavové vlysy. Slepotiskový či zlacený fleuron (něm. též Blütenstempel) byl též oblíbeným prvkem rámových kompozic na knižních vazbách 17. až 19. století.Lit.: RYDER, J.: A suite of fleurons. London 1957; RYDER, J.: Flowers & flourishes including a newly annotated edition of A suite of fleurons. London 1976.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.