Florencie

Z Encyklopedie knihy

Florencie (Firenze) město v Itálii, které zásluhou zlatníků otce Bernarda Cenniniho (nar. 1415) a syna Domenica (1452-1504) získalo první knihtiskařskou dílnu roku 1471. Do vývoje knižní kultury však významněji zasáhl Niccolò di Lorenzo, jehož dílna asi od 1476 úspěšně kombinovala tisk z výšky s ilustračním mědirytem. Město bylo významným centrem řeckého knihtisku. Pro potřebu anonymního Tiskaře Vergiliových spisů 1487/88, ztotožňovaného někdy s Bartolommeem de Libri (činný ve Florencii 1482-1511), odléval jedno z nejstarších řeckých tiskových písem rodilý Kréťan Demetrios Damilas. Během 15. století se ve Florencii vystřídalo více než 30 a v 16. století na 80 tiskařů. V letech 1497-1615 působila ve městě významná rodina Filippa Giunty st.


Lit.: RHODES, D. E.: Gli annali tipografici fiorentini del XV secolo. Firenze 1988.

Lex.: BORSA (Itálie) 2. 352-354 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; GELDNER 2. 100-108. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.