Florilegium

Z Encyklopedie knihy

Florilegium (lat. květobraní, klasobraní) soubor gnóm, přísloví a sentencí z děl významných autorů, např. řeckých nebo římských. Takto zaměřené svody nazývané Flores poetarum de virtutibus et vitiis (poprvé Köln/R. 1477) stejně jako výbory právnických sentencí Flores legum (poprvé Paris? ca 1487-1493) vycházely už během 15. století v mnoha reedicích (posledně jmenovaný výbor byl přetištěn sedmnáctkrát). Souhrn citátů na způsob biblické dějepravy sestavil u nás pod titulem Florilegium biblicum aneb Květná zahrádka biblická Daniel Sartorius (1742). Ještě na přelomu 19. a 20. století se v některých odborných časopisech (např. Časopis Českého muzea) vyskytovala pravidelná rubrika „Klasobraní“, která přinášela souhrn nově zjištěných bio-bibliografických zpráv. V současné době je termín florilegium (klasobraní) zatlačen pojmem antologie.


Lit.: SIEBER, A.: Florilegium. In.: Historisches Wörterbuch der Rhetorik (hrsg. von G. Ueding), Bd. 3. Tübingen 1996, sl. 365-377.

Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 114

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.