Frana

Z Encyklopedie knihy

Iluminátor Frana, výzdoba úvodního folia Knihy Soudců v Bibli Václava IV., Wien, Österreichische Nationalbibliothek, sign. cod. 2760, fol. 1r
Iluminátor Frana (dílna), vstupní strana Výkladu žaltáře Mikuláše z Lyry z majetku krále Václava IV. Salzburg, Universitätsbibliothek, sign. M III 20, fol.1r

Frana (Fráňa), iluminátor, dříve nazývaný též Mistr knihy Exodus podle podílu na výzdobě Bible Václava IV., je v písemných pramenech z let 1396 – 1414 označovaný jako královský iluminátor (illuminator regius / regis), roku 1416 zmiňován jako zemřelý. Jeho jméno je napsáno zlatými a modrými písmeny v dolní borduře folií 139r–140v prvního dílu královy bible (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Cod. 2759). Nejstarším datovaným rukopisem s Franovými iluminacemi je Willehalm z roku 1387 (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Cod. 2759), za nejmladší dochovanou práci považuje část badatelů vstupní folio rukopisu s textem Zlaté buly Karla IV. z roku 1400 (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Cod. 338).

Malíř patřil k mladší generaci králových iluminátorů. K vylíčení děje užíval ex­presivně podané, drobnější postavy zasazené do diagonálně komponované krajiny. Inovativní je nový typ bordurové ornamentiky s lis­ty připomínajícími kapradí či rámování textu pomocí širokých zlatých, gravurou zdobených lišt s rohovými medailony inspirované patrně severoitalskými vzory.

Kromě Václava IV. pracoval Frána se svými spolupracovníky i pro významného preláta a budoucího pražského arcibiskupa Olbrama III. ze Škvorce (Olomouc, Vědecká knihovna, sign. M III 15) a litomyšlského biskupa Jana IV. Železného (Stams, Stiftsbibliothek, sign. Cod. 12). K jeho dílu se řadí též část výzdoby Hezogenburgských Moralií (Herzogenburg, Stiftbibliothek, sign. Cod. 94/1), Žaltáře (Praha, Národní knihovna ČR, sign. VII H 5a) a Bible pro neznámého kanovníka (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, sign. Pal. lat. 1), za dílenskou práci jsou považovány iluminace Václavova rukopisu s Výkladem žaltáře Mikuláše Lyry (Salzburg, Universitätsbibliothek, sign. M III 20) a Stuttgartské bible (Stuttgart, Würtembergische Landesbibliothek, sign. HB II 4).

Literatura:

KRÁSA, J.: Rukopisy Václava IV., 2. vyd., Praha 1974; THEISEN, M.: Picturing Frana, in: OPAČIĆ, Z. –  ZIMMERMANN, T. (eds.), Image, Memory and Devotion: Liber Amicorum Paul Crossley, Turnhout 2011, s. 103–112; JENNI, U. –THEISEN, M.: Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1380-1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV. und deren Umkreis, Wien 2014, Wien 2014; KUBÍNOVÁ, K.: Frana illuminator noster fidelis dilectus. K životu jednoho iluminátora, in: CHLÍBEC, J. – BENEŠOVSKÁ, K. (eds.), Více Krásy, Praha Artefactum 2019, s. 156–169; STUDNIČKOVÁ, M.: Stamský rukopis litomyšlského biskupa Jana Železného, in: HLOBIL, I.–  DOSPĚL, M. (eds.), Uprostřed Koruny české, Prostějov 2020, s. 53–60.

Autor hesla: Milada.studnickova