Francesco Bartolozzi

Z Encyklopedie knihy

Francesco Bartolozzi (1727-1815) italský malíř a grafik narozený ve Florencii, žák svého otce zlatníka a později florentské Akademie. Od roku 1745 pracoval v rytecké dílně Josefa Wagnera v Benátkách, od 1764 se usadil v Londýně jako spolupracovník nakladatele Johna Boydella. Roku 1802 odešel do Lisabonu, kde byl jmenován ředitelem Akademie a kde také zemřel. Vynikl zvláště jako křísitel starobylé techniky tečkovaného mědirytu, který povznesl na úroveň malířského iluzionismu. Ilustroval knihy Lodovico Ariosto Orlando furioso (Birmingham 1773), Anton Hamilton Mémoires du comte de Grammont … édition ornée de LXII portraits gravés (London 1793), John Dryden Fables ornamented with engravings from the pencil of lady Diana Beauclerc (London 1797) aj.


Lex.: NAGLER 1. 291-295 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 2. 580-582. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.