Francesco Marchetti

Z Encyklopedie knihy

Francesco Marchetti (1660?-1707?) italský malíř činný v letech 1689 až 1690 v Praze. Mimo jiné je znám jako autor předlohy rozkládacího frontispisu Baltasara van Westerhouta v publikaci Jana Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé Vsi Annus Marianus per XII. mensium signa, zodiaco coelesti conformatus (Praha 1691). Zvěstování Panně Marii je signováno „Marchetti inv. et del., Bal. van Westerhout sculp. Pragae“. Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco Marchetti jsou známi též jako kreslíři jedné ohlášky k pražské univerzitní dizertaci z roku 1698.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; NEUMANN, J.: Český barok. Praha 1969.

Lex.: DLABAČ 2. 258 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 9. 311-312 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 24. 65-66 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 91. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.